Fotogalerie‎ > ‎

Školní rok 2013/2014

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014  (2. 9. 2013)

Dne 2. 9. 2013 byl v tělocvičně základní školy zahájen školní rok 2013/2014. Proslov zahájil starosta obce Kněždub pan Libor Grabec, který představil novou ředitelku školy Mgr. Lenku Miklíkovou. Zahájení školního roku se zúčastnil i Mgr. Miroslav Bambuch, který společně se starostou obce rozdal dětem jako již tradičně dárky na uvítanou. Děti i jejich rodiče byli seznámeni s třídními učitelkami a novou vychovatelkou Evou Štípskou.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014


KRTEK A OPIČKA (18.9.2013)

 18. září k nám zavítalo loutkové divadélko Rolnička s pohádkou Krtek a opička. Pohádka poučila děti o tom, co je pro ně zdravější k jídlu a že i když je sladkosti lákají, nejsou pro ně to nejlepší.

KRTEK A OPIČKA


BĚH BABÍHO LÉTA (2.10.2013)

     S příchodem babího léta již tradičně trénujeme se všemi dětmi štafetový běh. Deset nejrychlejších  s  p. učitelkou se pak 2. října zúčastnilo 10. ročníku Běhu babího léta, tentokrát v Hrubé Vrbce. Po slavnostním zahájení jsme shlédli taneční vystoupení mravenečků s květinkami a mažoretek. Vylosovali jsme si soutěžní dráhu, zaujali správné postavení a pak rozehřáli tělo zkušebním během. Po značném sportovním úsilí jsme skončili ze 7 školek na pěkném 4. místě. Za to jsme každý dostali na krk medaili, občerstvení a drobnosti do MŠ.

BĚH BABÍHO LÉTA

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ (8.10.2013)

     Babího léta jsme využili i ke sběru kaštanů, šípků a dalších přírodnin, které jsme pak použilii na naší školkovské zahradě. V úterý  odpoledne 8. října jsme se sešli s dětmi a jejich  maminkami k tvořivé práci s názvem „Veselé dýňování“.  Za společného úsilí dětí a maminek vznikala pod jejich rukama z dýní a spousty dalších přírodnin krásná strašidýlka. Nápadů bylo hodně a když jsme je pak přenesli na školkovský dvůr a zapálili v nich svíčky, byla to krásná podívaná.   

PODZIMNÍ TVOŘENÍPRŮVOD SVĚTLUŠEK (23.10.2013)

Ve středu v podvečer jsme se sešli s rodiči a jejich dětmi, které měly lampiony , za školou. Vydali jsme se Novou ulicí a Uličkou ke kostelu, kde děti čekala malá odměna, za každé světýlko dostaly svítící náramek. Pak se průvod vydal směrem k hasičské zbrojnici. Dobrovolní hasiči z Kněždubu si pro děti připravili pestrý  program s ukázkou rychlého zásahu. Domů si děti odnesly kromě pěkných zážitků i sladkou odměnu.

PRŮVOD SVĚTLUŠEK


NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V HROZNOVÉ LHOTĚ  (8.11.2013)

Návštěva knihovny v Hroznové Lhotě


BIBLE A MY (27.11.2013)

     V září u nás na škole proběhlo už po dvacáté základní kolo soutěže Bible a my. Děti mají ukázat svou znalost nejrozšířenější knihy na světě - Bible. Na prvním místě se umístil David Klvač, který také postoupil do okresního kola. Druhé místo získal Petr Piškula a třetí Lukáš Mokroš.
     Okresní kolo se konalo 27. listopadu ve Strážnici. Účastnilo se ho 28 škol z blízkého i dalekého okolí. Soutěžící nejprve psali test a potom proběhlo finále těch nejlepších. David Klvač obsadil pěkné 7. místo z 23 soutěžících v první kategorii. Gratulujeme!!

                                                                                                                    Jana Piškulová     

Bible a my


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (5.12.2013)

Den otevřených dveří


MOŽNÁ PŘIJDE MIKULÁŠ   (5.12.2013)

Možná přijde Mikuláš


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družinu letos navštěvuje 25 žáků, z toho 13 chlapců a 12 dívek. Díky prosluněnému podzimu jsme většinu času trávili na školním dvoře a víceúčelovém hřišti, kde se děti věnovaly různým pohybovým aktivitám – převládaly míčové hry a honičky. Při nepříznivém počasí navštěvujeme tělocvičnu. V klubovně ŠD převládá kreslení obrázků, hry se stavebnicemi a molitanovými kostkami. Během podzimu jsme tvořili různé výrobky nejen z papíru, ale také z přírodnin. V listopadu proběhla soutěž v pexesu. Mohu zmínit například výrobu zvířátek z kaštanů, papírových ježků a draků. Pomalu se chystáme na zimní období spojené s adventem. Děti si vyzkoušely vykrajovat a zdobit perníčky, na nástěnce se už objevují obrázky s motivy Mikuláše, čerta a zimy, čteme si pohádky a začínáme oblékat klubovnu do zimního kabátku.

Eva Štípská, DiS.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

   

KROUŽEK KERAMIKY

Zahájil svou činnost 9. října 2013.

Co už umíme ?

  • pracovat s různými druhy keramické hlíny
  • používat glazury, sklo
  • modelovat misky, ryby, anděly atd.

Postupně získáváme praktické zkušenosti a odvahu experimentovat samostatně.

Zájem o práci s hlínou je mezi žáky stále větší, začínalo nás 9, nyní je nás 13.
Žáci se naučí mnoha dovednostem a zapojují svou fantazii. Náplní hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení engobami nebo glazování. Domů si děti odnášejí drobná umělecká díla.

Mgr. Lenka Miklíková

Kroužek keramiky

PEČENÍ V MŠ

Snad všechny děti mají rády různé sladkosti, a pokud se mohou podílet na jejich výrobě, chutná jim dvojnásob. V MŠ se snažíme vést děti ke zdravějšímu způsobu stravování, povídáme si o tom, co prospívá našemu tělu a co ne. S příchodem podzimu si sami vyrábíme ovocné a zeleninové saláty, pečeme cukroví z mrkve nebo moučník s velkým podílem ovoce. Děti velmi rády prosívají přísady na těsto, míchají vařečkou a mačkání a hnětení těsta je úplně nejlepší. O vykrajování různých tvarů rádýlkem nebo vykrajovátkem je taky velký zájem a každý to musí vyzkoušet. Děti si při tom procvičují jemnou motoriku, rozlišují suroviny podle vzhledu, chutě i vůně. Opakují si znalosti o tom, odkud se suroviny získávají a taky zjišťují, že pořekadlo „Bez práce nejsou koláče“ je pravdivé. Letos jsme si vyrobili i těsto slané, které se ovšem jíst nedá, ale zato se s ním dá pracovat jako s plastelínou. Děti modelovaly tři pohádková prasátka a po vyválení plátu vykrajovaly ozdoby k Vánocům, které po usušení dozdobily bělobou.

V listopadu k nám zavítala paní z VISu Bílé Karpaty se vzdělávacím programem Putování s Křemílkem a Vochomůrkou. Děti se hravou formou seznámily s některými léčivými bylinami, se kterými pomohly uzdravit nemocnou veverku a taky ochutnaly bylinkový čaj.

Nejvíce v paměti máme poslední pečení lineckého cukroví na Vánoce. Děvčata – cukrářky v zástěrkách, vyrobila na vále těsto. Vonělo tak lákavě, že každý musel ochutnat aspoň kousíček. O vykrajování a skládání na plech se pak postarali všichni společně. Po slepování marmeládou nám ještě něco zbylo, a že to bylo velmi dobré, se mohly přesvědčit i maminky na „Vánoční pohodě“ v ZŠ a my pak při našem vánočním rozjímání v pondělí 16. prosince.

Jarmila Frolková

Pečení_v_MŠ

VÁNOČNÍ POHODA (13.12.2013)

V letošním roce jsme se naposledy společně sešli s rodiči a dětmi při VÁNOČNÍ POHODĚ.

Děti zazpívaly koledy, vyrobily si společně se svými rodiči vánoční ozdoby a přání, ochutnaly cukroví a vánoční čaj.

Doufáme, že si všichni tuto VÁNOČNÍ POHODU v klidu užili a přejeme Vám všem klidné prožití

vánočních svátků.

Zaměstnanci   a    Kněždub

VÁNOČNÍ POHODA

ROZSVĚCOVÁNÍ OBECNÍHO STROMEČKU (18.12.2013)

Rozsvěcování obecního stromečku

VÁNOCE A ŠKOLA MÁ TALENT (20.12.2013)

Škola má talent


DĚTSKÝ KARNEVAL (18.1.2014)

V sobotu 18.1.2014 uspořádala ZŠ a MŠ Kněždub a KRPŠ DĚTSKÝ KARNEVAL. Paní učitelky spolu s DJ Tomem, Křemílkem, Vochomůrkou a žákyní Šebestovou připravily dětem zábavný program.

Na začátku karnevalu se masky představily. Následovalo několik soutěží, kde byl každý výkon odměněn sladkostí. Na závěr byla uspořádána tombola, která obsahovala 130 cen. Celé odpoledne moderovali Křemílek (Zuzka Piškulová) a Vochomůrka (Maruška Šindlerová).

O hudbu na karneval se postaral DJ Tom. Občerstvení zajistily naše kuchařky.

Věříme, že se karneval všem líbil.

Děkujeme všem, kteří se na pořádání dětského karnevalu podíleli, všem, kteří přispěli darem do tomboly a panu faráři, který nám zapůjčil aparaturu.

Karneval

POČÍTAČE PRO ZAČÁTEČNÍKY

Základní škola nabídla letošní školní rok kurz PC pro dospělé. S pěti zájemkyněmi, které se poctivě zúčastnily všech deseti lekcí, jsme se od 22. října 2013 do 14. ledna 2014 scházely každé úterý v 16:45.

Účastnice kurzu se seznámily se základními pojmy, zaměřily jsme se především na Microsoft Office Word, kde jsme pracovaly hlavně s texty a obrázky. Značnou část jsme se věnovaly práci s internetem, který je v dnešní době běžnou součástí života (e-mail, vyhledávání informací, zajímavé a praktické www stránky…).

Kurz byl určen především pro ty, kteří se s prací na počítači a internetem nesetkali nebo jen zběžně a chtěli se s ním blíže seznámit a naučit se něco nového.

Eva Štípská     

Počítače pro začátečníky


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Na podzim se zúčastnili 3 žáci 5. ročníku školního kola Matematické olympiády.

Byli to : Zbyněk Hejl, David Klvač a Petr Piškula.

Do okresního kola, které se konalo 22. 1. 2014 v Hodoníně postoupili David Klvač a Petr Piškula. Ani zde naši žáci neudělali ostudu a patřili mezi úspěšné řešitele. Ze 44 soutěžících se David Klvač umístil na pěkném 21. -26. místě.

Petr Piškula nás velmi mile překvapil a skončil ještě se dvěma soutěžícími na výborném třetím místě.

Gratulujeme !    

Matematická olympiáda


ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Ve čtvrtek 30. ledna proběhl v naší škole zápis žáků do 1. ročníku ZŠ. Tentokrát probíhal zápis ve dvou učebnách, v učebně 1. ročníku probíhal samotný zápis, ve druhé učebně si mohli rodiče prohlédnout pomůcky pro 1. ročník a práce dětí. Spolu se svými dětmi si zde mohli vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. V této učebně měli děti možnost se ještě pohrát a rodiče občerstvit při čekání na zápis.

Po úvodní recitaci básničky následovalo několik praktických úkolů (spojování prvků, přepis písmen, dokreslování prvků podle předlohy). Paní učitelky zjišťovaly u dětí znalost barev, geometrických prvků, držení tužky a další znalosti a dovednosti. Na závěr měli budoucí žáčci nakreslit postavu.

Děti si ze zápisu odnášely dárky a výrobek od svých budoucích spolužáků.

Celkem přišlo k zápisu 12 dětí, z toho 2 rodiče žádají odklad školní docházky.

Tak v září na shledanou!

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ


PRVŇÁČCI UČÍ PŘEDŠKOLÁKY

Den před zápisem dětí do první třídy nás navštívily děti ze školky, budoucí prvňáci. My jsme se na ně moc těšili. Samozřejmě jsme se jim taky chtěli pochlubit, co už jsme se od září naučili. Společně jsme si zazpívali, pak jsme jim ukázali, jak už umíme číst, zahráli jsme si s nimi na vláček, předvedli jsme jaká umíme psát písmena, počítali jsme. Noví žáčci si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli, prohlédli si naše učebnice, sešity a dostali i úkol, který jsme jim pomáhali splnit.

My jsme na oplátku od nich dostali balíček bonbonů, který jsme si hned všichni rozdělili a trochu si zamlsali.

Doufáme, že se jim u nás líbilo a už se těší do školy.

Jana Piškulová a prvňáčci  

Prvňáčci učí předškoláky


MASOPUST

Na masopust se v naší  MŠ chystáme  s dostatečným předstihem. Vyrábíme masky, chrastítka, učíme se písně, říkadla a tanečky. To vše jsme zúročili na úterní masopustní obchůzce vesnicí, ze které jsme se vrátili s košíkem plným sladkostí.                             

                                                                                                                                                       Jarmila Frolková

Masopust


PLAVÁNÍ


Plavání


PTAČÍ ŘÍŠE - MŠ (19. 3. 2014)

Ptačí říše - MŠ


NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - MŠ (25. 3. 2014)

Návštěva knihovny - MŠNÁVŠTĚVA HASIČŮ (28. 3. 2014)

Setkání s hasiči – ukázky požárního sportu


Návštěva hasičů2. TVAROŽNOLHOTSKÁ OLYMPIÁDA (31.3. 2014)

Letos jsme již podruhé přijali pozvání na „ Tvarožnolhotskou olympiádu“.  Děti soutěžily v šesti sportovních disciplínách – běh mezi překážkami, skok z místa, přeskok přes  švihadlo,  trojskok, lžičkování a sedy-lehy.  Naši žáci získali celkem 7 medailí. 

V  1. ročníku uspěli  Jakub Vařecha  (2.místo) a Ondřej Hrbáček (3.místo ). V kategorii  2. a 3. ročník  obsadili naši žáci všechna  místa :  Leona Vítková  (1. místo),   Jiří Piškula  (2. místo) a Nikola Polášková (3. místo). V kategorii  4. a  5. ročník se umístili Vladislav Škvařil  (1. místo) a Petr Olša (2. místo).          
Sportovní den se nám moc líbil a těšíme se na příští sportovní klání.     
                                                                                                                                        Mgr. Andrea Skoumalová

2. tvarožnolhotská olympiáda

 

DIVADLO STRÁŽNICE - MŠ (1. 4. 2014)

Divadlo Strážnice - MŠ


PEČENÍ VELIKONOČNÍCH BERÁNKŮ - MŠ (9. 4. 2014)

Pečení velikonočních beránků - MŠ


ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ -MŠ (10. 4. 2014)

Angličtina s rodilou mluvčí - MŠ

                                                                                                                          

BESEDA S MARIÍ NOVOTNOU (16.4.2014)

Beseda s paní Marií NovotnouMARCIPÁNOVÉ TVOŘENÍ (16.4.2014)

Marcipánové tvořeníPASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE (24.4.2014)

Pasování na čtenářePŘEDNÁŠKA POLICIE ČR (28. 4. 2014)

Přednáška Policie ČRREJ ČARODĚJNIC (30. 4. 2014)

Rej čarodějnic


DEN MATEK (11. 5. 2014)

Den matek


PŘEDNÁŠKA O KOUŘENÍ (20. 5. 2014)

Přednáška o kouření


HLEDÁNÍ POKLADU - MŠ (21. 5. 2014)

Hledání pokladu - MŠDEBRUJÁŘI Z HROZNOVÉ LHOTY (21. 5. 2014)

Kroužek dětí, které se zajímají o vědu, techniku a přírodní vědy.

Debrujáři z Hroznové Lhoty


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VESELÍ NAD MORAVOU (28. 5. 2014)

Návštěvy dopravního hřiště ve Veselí nad Moravou se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku.

Dopravní hřiště Veselí nad Moravou


TÝDEN KE DNI DĚTÍ - MŠ (2. 6. 2014)

Týden ke Dni dětí - MŠ


VÝLET ZOO HODONÍN - MŠ (3. 6. 2014)

Výlet Zoo Hodonín - MŠ


ZDRAVÁ SVAČINA (5. 6. 2014)

Zdravá svačina - ukázka výuky pracovních činností (3. a 5. ročník)

Zdravá svačina


VÍTÁNÍ DO ŽIVOTA - MŠ (8. 6. 2014)

Vítání do života - MŠ


DRAVCI TVAROŽNÁ LHOTA (12. 6. 2014)

Dravci Tvarožná Lhota


DEN OTCŮ - MŠ (16. 6. 2014)

Den Otců - MŠ


ŠKOLNÍ VÝLET - LEDNICE (17. 6. 2014)

Školní výlet - Lednice


SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S  MYSLIVCI A HASIČI (23. 6. 2014)

Společné setkání s myslivci a hasiči


UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU (27. 6. 2014)

Závěr školního roku