Školská rada

Předsedkyně: 

Jana Uřičářová

Místopředsedkyně:

Jana Letaší

Členové:

Mgr. Jana Piškulová

Františka Uřičářová

Eva Štípská, DiS.

Eva Šmejdovcová

Mgr. Jaroslav Mrkva

Radim Hoňka

Radim Hrbáček