Akce školy

Při zajištění akcí se zaměřujeme na pestrost a různorodost. Některé výlety, divadla, exkurze a

přednášky jsou součástí jednotlivých třídních a celoškolských projektů.

Více o akcích lze nalézt zde: