Akce školy‎ > ‎Archiv akcí‎ > ‎

Školní rok 2014/2015

Plán akcí  2014/2015

ZÁŘÍ

1. 9. 2014 – Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

11. 9. 2014 - Loutkové divadélko Rolnička  - Cukrárna u čarodějky MŠ

16. 9. 2014 – Dopravní výchova 3. a 4. ročník – teorie

17. 9. 2014 – Sběr papíru

18. 9. 2014 – Dopravní výchova 3. a 4. ročník – praxe

18. 9. 2014 – Loutkové divadélko Rolnička – MŠ

24. 9. 2014 – Představení Strážnice – Hodina zpívání J. Uhlíř

Sběr a sušení bylin z naší zahrádky MŠ

Návštěva „Selského statku“ MŠ

Běh babího léta  -  Louka MŠ

Příprava ovocného nebo zeleninového salátu, pečení koláče MŠ

ŘÍJEN

1. 10. 2014 - Jů a Hele  -  divadelní představení ve Strážnici  

1. 10. 2014 -  Orientační běh

15. 10. 2014 – Angličtina s rodilou mluvčí

21. 10. 2014 – ZUŠ Veselí nad Moravou - Pohádka

24. 10. 2014 – Průvod Světlušek

31. 10. 2014 – Školní kolo soutěže Bible a my

Sběr přírodnin – sušení, lisování MŠ

Příprava bylinkového záhonu na zimu MŠ

Podzimníček -  společná práce MŠ

LISTOPAD

11.11. 2014 - VIS Bílé Karpaty  -  výukový program Mraveneček MŠ   

Výtvarné tvoření + opékání špekáčků

Návštěv knihovny Veselí nad Moravou – 1. a 2. ročník

Návštěv knihovny Veselí nad Moravou – 3., 4.  a 5. ročník

Soutěž Bible a my

Příprava a ochutnávání bylinkového čaje MŠ

Vítání do života MŠ

PROSINEC

5. 12. 2014 – Mikulášská nadílka - MŠ

5. 12. 2014 – Možná přijde Mikuláš

18. 12. 2014 – Vánoční koncert

18. 12. 2014 – Rozsvěcování vánočního stromečku

20. 12. 2014 – Recitační soutěž

Pečení vánočního cukroví

Vánoční rozjímání – Štědrý den v MŠ

Vánoční besídka pro rodiče MŠ

LEDEN

17. 1. 2015 – Karneval

22. 1. 2015 – Zápis dětí do 1. třídy

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

Příprava krmítek pro ptáky, doplňování semínek MŠ

Péče o zvěř  - /kaštany, mrkev, tvrdý chleba/ MŠ

ÚNOR

Masopustní obchůzka vesnicí

BŘEZEN

18. 3. 2015 – Den otevřených dveří

Ukázka práce dobrovolných hasičů

30. 3. 2015 -  2. Tvarožnolhotská olympiáda

Návštěva knihovny MŠ

Capačka – poznáváme své okolí MŠ

VIS Bílé Karpaty MŠ

DUBEN

13. 4. 2015 - Plavání

20. 4. 2015 - Plavání

22. 4. 2015 - Den Země – úklid v okolí školy

22. 4. 2015 -  Den Země - MŠ

27. 4. 2015 – Plavání

Velikonoční tvoření

Návštěva „Selského statku“ MŠ

Exkurze do hasičské zbrojnice MŠ

KVĚTEN

4. 5. 2015 - Plavání

5. 5. 2015 – Zápis dětí do MŠ

10. 5. 2015 – Den matek + 50. let MŠ v Kněždubě

11. 5. 2015 – Plavání

18. 5. 2015 - Plavání

25. 5. 2015 – Plavání

Hledání pokladu – MŠ

Dopravní výchova

Péče o bylinkový záhon

Hledání pokladu

ČERVEN

1. 6. 2015 – Den dětí

1. 6. 2015 - Plavání

8. 6. 2015 – Plavání

15. 6. 2015 - Plavání

Školní výlet

Cesta na mysliveckou chatu (myslivci a hasiči)

Rozloučení s žáky 5. ročníku – bowling Veselí nad Moravou

Rozloučení s předškoláky – MŠ

30. 6. 2015 – Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015

Den dětí  - týden dětem k svátku

-          Kreslení na chodníku

-          Pohádková zahrada

-          Sportovní den

-          Výlet

-          Návštěva rodného domu bratří Úprků

Doplňující programy MŠ:

Logopedické chvilky

Hry s angličtinou

Kuřátko – chvilka s náboženstvím

Divadelní a filmová představení dle nabídky

Grafomotorika  - grafomotor. cviky a prac. listy  - průběžně

Plán akcí se může v průběhu roku změnit.