Plán akcí  2016/2017

ZÁŘÍ

1. 9. 2016 – Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

21. 9. 2016 – Sběr papíru

26. 9. 2016 – Bible a my – školní kolo

Loutkové divadélko Rolnička  - 15.9.

Návštěva MŠ Tvar. Lhota

Sběr a sušení bylin z naší zahrádky

Běh babího léta  -  Kozojídky

Zeleninový týden

ŘÍJEN

6. 10. 2016 – Dopravní výchova

7. 10. 2016 -  Kněždubský pohár

25. 10. 2016 – Průvod Světlušek

Sběr přírodnin – sušení, lisování

Podzimní soutěž VESELÁ STRAŠIDÝLKA

Příprava bylinkového záhonu na zimu

Průvod světlušek

LISTOPAD

22.11. 2016 – Divadelní představení   

30. 11. 2016 - Soutěž Bible a my – okresní kolo

Bruslení v Uherském ostrohu

Matematická olympiáda     

MŠ 

Ať žijí duchové

VIS Bílé Karpaty  -  Poly zkoumá sílu vzduchu – 8. 11.

Příprava a ochutnávání bylinkového čaje

Vítání do života  

PROSINEC

1. 12. 2016 – Radujme se, veselme se – skanzen Strážnice

6. 12. 2016 – Možná přijde Mikuláš, Den otevřených dveří

22. 12. 2016 – Škola má talent

Rozsvěcování vánočního stromečku

Vánoční vystoupení žáků v kostele

Pečení vánočního cukroví

Mikulášská nadílka

Divadélko Řád Červených nosů – Povídání o pejskovi a kočičce -13.12.

Vánoční zvyky spolu se ZŠ

Zpívání koled při rozsvěcování vánočního stromečku

Vánoční rozjímání – Štědrý den v MŠ

LEDEN

9. 1. 2017 – Plavání

16. 1. 2017 - Plavání

23. 1. 2017 – Plavání

30. 1. 2017 - Plavání

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

Lyžování na Filipově

Recitační soutěž

Příprava krmítek pro ptáky, doplňování semínek

Péče o zvěř  - /kaštany, mrkev, tvrdý chleba/

Malovaný sníh /barevnou vodou v Pet lahvích/

ÚNOR

6. 2. 2017 - Plavání

11. 2. 2017 - Karneval 

13. 2. 2017 - Plavání

20. 2. 2017 - Plavání

27. 2. 2017 – Plavání

Recitační soutěž – okresní kolo

Školní zralost – beseda s psychologem /spec. pedagog/

Karneval  

Masopustní obchůzka vesnicí

Sněhulákový den

BŘEZEN

6. 3. 2017 - Plavání

20. 3. 2017 - Plavání

Soutěž Matematický klokan

Bruslení v Uherském Ostrohu

Loutkové divadélko

Návštěva knihovny

Capačka – poznáváme své okolí

VIS Bílé Karpaty 

DUBEN

19. 4. 2017 – Zápis žáků do 1. ročníku

27. 4. 2017 – Rej čarodějnic - ŠD

4. Tvarožnolhotská olympiáda

Divadlo Uherské hradiště

Den země – VIS Bílé Karpaty

Velikonoční tvoření – zdobení beránků

Návštěva 1. tř. ZŠ

Návštěva „Selského statku“

Exkurze do hasičské zbrojnice

Den Země – Staré Město

Focení dětí

KVĚTEN

3. 5. 2017 – Den Slunce - ŠD

14. 5. 2017 – Den matek

Pythagoriáda

Den matek

16. 5. 2017 – Zápis žáků do MŠ

Péče o bylinkový záhon

Hledání pokladu

Návštěva ZUŠ Veselí nad Mor.

Vítejte u nás – návštěva MŠ Tvar. Lhota

ČERVEN

Školní výlet

Hvězdárna Veselí nad Moravou – ŠD

Vesmírné odpoledne - ŠD

Den dětí  

Výlet

Návštěva rodného domu bratří Úprků

Výroba tabla pro předškoláky

Rozloučení s předškoláky

 


Plán akcí se může v průběhu roku změnit.