Akce školy‎ > ‎

Projekty

Podpora vzdělávání žáků na ZŠ a MŠ Kněždub z programu OP VVV

Aktivity:
- školní asistent ZŠ
- školní asistent MŠ
- Klub zábavné logiky a deskových her
- doučování dětí
- vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
- odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZŠ A MŠ KNĚŽDUB       REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003350

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzděláváníOvoce do škol

Naše škola se účastní pátým rokem projektu OVOCE DO ŠKOL, v rámci kterého je dětem 1. - 5. ročníku zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo 100 % džusy (1 krát za 14 dní).

Projekt je realizován od školního roku 2009/2010. Tento projekt má vytvářet správné stravovací návyky a tím bojovat proti dětské obezitě a přispívat ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.


Dotované mléko


Od roku 1999 se účastníme projektu Školní mléko. Hlavním organizátorem je firma Laktea, která přišla v polovině devadesátých let s ideou vzkřísit zapomenutý program Školní mléko. 

Důvody byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, které v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména osteoporózu. Děti mají možnost si 2 krát týdně koupit mléčný výrobek (za 4 - 5 Kč za kus).