Úvod

Základní škola a Mateřská škola Kněždub je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem školy je Obec Kněždub. Naše základní škola je školou malotřídní.
Vzděláváme žáky 1. - 5. ročníku ZŠ.
Zaměřujeme se na lidové tradice, slavné rodáky naší vesnice, také na ochranu přírody.
Navazujeme na předškolní vzdělávání dětí v naší mateřské škole.
Při škole pracuje Klub přátel školy z.s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE   
                                       
  • Recitační soutěž Petrov                                                        28. 3. 2018
  • Zápis do 1. ročníku                                                                  4. 4. 2018  13:30 - 15:30
  • Třídní schůzky                                                                        11. 4. 2018  13:30 - 16:30           
Omlouváme se na za neaktualizovanost současných www stránek. Připravujeme nové webové stránky. Děkujeme za pochopení. KROUŽKY

  • středa      KROUŽEK ANGLIČTINY                                        (12:30 - 13:30)
  • středa      KERAMIKA II.   (1x za 2 týdny)                             (13:30 - 15:30)
  • čtvrtek     KERAMIKA I.    (1x za 2 týdny)                                 (13: 00 - 15:00)
  • pátek        FLÉTNA                                                                   (12:40 - 13:40)