Úvod

Základní škola a Mateřská škola Kněždub je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem školy je Obec Kněždub. Naše základní škola je školou malotřídní.
Vzděláváme žáky 1. - 5. ročníku ZŠ.
Zaměřujeme se na lidové tradice, slavné rodáky naší vesnice, také na ochranu přírody.
Navazujeme na předškolní vzdělávání dětí v naší mateřské škole.
Při škole pracuje Klub přátel školy z.s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE                                                                                                                                    

  28. 3. 2017 

Recitační soutěž  Petrov

   29. 3. 2017

Péče o zuby - přednáška a praktický nácvik se studenty VŠ 

 31.3. 2017

Olympiáda Tvarožná Lhota

 3. 4. 2017

v 16:30

Přednáška Mgr. Jaroslava Mrkvy o výchovných problémech dětí v ZŠ a MŠ v budově ZŠ

 12. 4. 2017

Skanzen Strážnice - Velikonoční program   

 19. 4. 2017

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ    


KROUŽKY

Hravá angličtina 1.-2. roč.  ...........................Úterý        12:45 - 13:45
Keramika 3. až  5. ročník...............................Středa      13:00 - 15:00 (1x za 2 týdny)    
Keramika 1. až 2. ročník................................Čtvrtek     12:45 - 14:45 (1x za 2 týdny)
Flétna 1. - 5. roč.............................................Pátek        12:45 - 13:45

NÁBOŽENSTVÍ

1.-2. roč..................................................... čtvrtek 5.vyuč. hodina
4.roč...........................................................čtvrtek 6. vyuč. hodina
3. a 5. roč.................................................. pondělí 6. vyuč. hodina