O škole

Základní škola a Mateřská škola Kněždub je organizace s právní subjektivitou. Součástí školy jsou dvě budovy - základní škola a mateřská škola se školní jídelnou.

Výuka na základní škole probíhá ve čtyřech učebnách. Máme tři kmenové třídy a počítačovou učebnu s interaktivní tabulí. V budově školy jsou ještě tělocvična, družina a jídelna s výdejnou.

Výuka tělesné výchovy probíhá v jarních a  podzimních měsících  také na školním dvoře nebo na nově zbudovaném hřišti s umělou trávou, které je za školou. Tělesná výchova na naší škole je rozšířena o výuku plavání pro všechny ročníky, dojíždíme na plavecký bazén ZŠ Bzenec.
Školní zahradu využíváme v době činnosti školní družiny, ale i v jiných předmětech, jako je výtvarná výchova, pracovní činnosti, čtení aj.


Časový plán vyučovacích hodin:

1. 7.50 - 8.35 

2. 8.45 - 9.30 

3. 9.50 - 10.35           

4. 10.45 - 11.30         

5. 11.40 - 12.25

6. 12.55 - 13.40